Støttar ikkje søknad om Montessori-skule

Administrasjonen i Bremanger kommunen meiner oppbygging av ein Montessori-skule kan slå negativt ut for naboskulane.