Montessori-skule fekk ikkje støtte frå næringsfondet

Formannskapet i Bremanger avslo søknaden om kommunal støtte til privatskuledrift i Kolset Oppvekst.