Måtte avklare om han har tillit til rådmannen

– Dette brevet frå LUFS betyr rett og slett mistillit til administrasjonen. Stiller Kolset Krins Utviklingslag seg bak dette? utfordra rådmannen.