Løyvde ikkje pengar til Kolset oppvekst

Aksjonsgruppa frå Kolset måtte reise skuffa heim og erkjenne at kommunen ikkje løyver pengar til vidare drift.