Kolset kan få Montessori-skule

Bygdefolket på Kolset har teke initiativ for å starte Montessori-skule.