God respons på prøvebu-prosjekt

- No ser vi moglegheiter til at vi får rekruttert nye innbyggarar til bygda for å prøvebu eit år.