Ber kommunen sjå på konsekvensar av friskule på Kolset

Utdanningsdirektoratet ber Bremanger kommune vurdere konsekvensane privat skuledrift på Kolset kan få for skulestrukturen elles.