Løfta fram utviklingsplan for Iglandsvik

Svein Olav Senneset løfta fram nye, men for formannskapet sine medlemmer- ukjende utviklingsplanar for Iglandsvik.