Rysta over ulogisk forslag til ny ambulanseordning

- Vi hadde venta at ambulansetenesta skulle styrkast ved innføring av legevaktpiloten. Det er ulogisk å gjere det motsette.