Prøveprosjekt i Bremanger: Snart vil legevakta som undersøker deg sitje på andre sida av denne tv-skjermen

BREMANGER: Berre finpussen står att før legevakt-prosjektet er klart.