Grunneigarane positive til vegutbetringa på Fv 616

Statens vegvesen hentar no inn erklæringar frå grunneigarane som må avstå grunn.