Bonus på spleiselagsvegen. Fekk råd til å ta ei ekstra trafikkfelle

Etter å ha utbetra dei tre planlagde trafikkfellene, viser det seg at det var midlar att til å lage ei ekstra utvding på Fv 616.