Kjøpte småbruk utan buplikt, trudde dei

Formannskapet avviste Marianne B. Grøthe sin søknad om å få endre vilkår for buplikt på fritids-småbruket på Hauge i Bremanger.