Avviser oppdrettsanlegg fordi kommuneplanen er for gammal

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen gir klagar medhald og avviser søknadane om nytt oppdrettsanlegg ved Skipperdalsneset i Frøysjøen.