Vil gje 50.000 til husbyggarane som datt mellom stolane

Fem nyhus-byggarar i Bremanger kan bli honorert med 50.000 kroner i støtte frå kommunen.