Held døra open for vindkraft-dispensasjon

Bremanger-politikarane vil sikre seg moglegheit til å påvirke vindkraftutbygginga, dersom staten uansett tillet bygging av Bremangerlandet Vindkraftverk.