Ny fylkesmannsrunde for Botnane-plan

Reguleringsplanen for utvikling av Korsnesvika i Botnane, må endeleg handsamast av Fylkesmannen.