Spanande dag for Kolset oppvekst

Bygdefolk frå Kolset vil slåst for skulen sin heilt fram til mållinja.