Maria Kolseth Jensen heldt appell for framtida til Kolset oppvekst og kommunen.