Justerte negativ uttale om Montessori-skule

Det nye formannskapet debuterte med å justere administrasjonen si negative uttale til Montessori-skule på Kolset.