Har ambisjonar om å skape teknologi-arbeidsplassar

BREMANGER: Ronny Bakke i Dimeq har flytta livet og familien sin til Novelandet og har kontor på Iglandsvik Næringspark. – Ambisjonen er også å skape lokale arbeidsplassar.