Hjortejeger-klager i Bremanger skal avgjerast av Fylkesmannen

Jegerar klagar på den høge tildelinga på felling av hjortekalv. No blir klagene sendt vidare til vurdering hos Fylkesmannen.