Ser behov for å endre hjorteforvaltning

Usemja og støy rundt hjorteforvaltninga i Bremanger gjer at politikarane ser behov for å betre systemet.