Innsparing i helsetenester vart alt anna enn enkelt

– Effekten av prosjektarbeida med innsparingar innan helse- og omsorg, er først og fremst at vi står betre rusta til å drive godt og effektivt i åra som kjem.