Kan og vil ikkje betale 1,7 mill. for Helse Førde-ambulanse

Politikarane i Bremanger aksepterer ikkje å måtte betale helseforetaket for å halde opp ambulansetenesta, men ønsker vidare dialog med Helse Førde om saka..