Klart for asfaltering på spleiselagsvegen

Første utbetringspunkt på Fv 616 er klart for asfaltering og jobben med dei to andre er godt i gang.