Statsbudsjettet baud ikkje på lysning for Kystvegen

– Det politiske slaget om Kystveg-prosjektet vil stå i det nye fylketstinget i desember, slår styreleiar Reidar Sandal fast.