Fryktar at fiskerihamnprosjekt kan bli skrinlagt

– Eg er frykteleg uroleg for fiskerihamnprosjektet i Kalvåg som no blir overteke av Vestland fylkeskommune. Pengane burde øyremerkast i statsbudsjettet.