Fann vintertorsken i Bremangerpollen

Kven kan vel ha ei betre arbeidsveke enn desse gutane som fanga vintertorsk i Bremanger-pollen?