Vil stimulere tilflyttarar som restaurerer eldre hus

– For mange tilflyttarar vil rehabilitering av eksisterande eldre hus vere like aktuelt som å bygge nytt.