Staten avfeia siste protestar mot vindkraftutbygging

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Olje og energidepartementet stadfestar vedtak om at areal til Bremangerlandet Vindpark kan oreignast.