Måler rekordnedbør, men ville heller hatt skiføre

BOTNANE: Rune Nordbotten i Botnane kjem til å setje ein solid nedbørsrekord i januar.