– Det er tynn suppe det som no kjem frå Høgre og Arbeidarpartiet. Eg opplever det som lite respektfullt.

BREMANGER: Grunneigarane på Bremangerlandet er skuffa over snuoperasjonen til Høgre og Arbeidarpartiet i vindkraftsaka.