Bremanger Ap snur om vindkraft

"Den store merksemda denne saka spesielt og vindkraftutbygging generelt har fått i media og i lokalsamfunna i kommunen vår kan ikkje undervurderast"-heiter det i ei uttale frå lokallaget i Ap. No seier dei nei.