Bremanger vil skyte fleire hjortebukkar. Men grunngjevinga får fleire til å reagere

FLORØ: Bremanger kommune vil skyte fleire hjortebukkar ut frå ei dyrevelferds-perspektiv, fordi dei slåst og skadar seg i brunsten. – Direkte oppsiktsvekkjande, og eit vedtak heilt utan fagleg grunnlag, seier ekspertar.