I denne artikkelserien set Firdaposten søkjelys på kva faktorar som spelte inn då Bremanger saman med sju andre kraftkommunar hamna i klørne på kreative finansmeklarar. Den kompliserte historia er forsøkt fortalt på ein enkel måte.

Vi har organisert stoffet i seks delar som til saman skal utgjere ein heilskap:

1. Intervju med ordførarar Einar Kjerpeset, som var med i innleiande fase

2. Lokka ut på børsglattisen i sparebankane sitt namn

3. Oppsummering frå advokatane i Lund & Co

4. Intervju med lokalpolitikar Kåre Jarl Langeland:

5. Den lange vegen ut av Terra-knipa

6. Trudde Terra-ryddinga skulle ta fem år, men det blei 14

Firdaposten har kontakta alle relevante lokale kjelder undervegs i arbeidet med denne saka. Mange av dei har takka nei til å uttale seg.