Bremanger i innkjøpssamarbeid med Kinn

Formannskapet tilrår at Bremanger deltek i innkjøpssamarbeid med kommunar i regionen.