– Eg må klype meg i armen, er det verkeleg sant?

BREMANGER: Anne Kristin Førde (54) er den nye ordføraren i Bremanger fram til 2023. Og ho er historisk. Ho er den første kvinna med det største folkevalde vervet i kommunen.