Nav vil revurdere avgjørelse etter kraftig kritikk

Av

Nav sier de vil vurdere på nytt om komfyrvakt fortsatt skal være et hjelpemiddel.