Klokka 12.55 melder 110-sentralen om eit tilløp til brann i ein kontainer ved Elkem Bremanger i Svelgen. Det skal vere snakk om ein kontainer som inneheld restavfall

Naudetatane skal vere på staden, og det er ikkje meldt om personskader.

Brannvesenet er på staden og er i ferd med å skumleggje kontaineren.