– Drivkrafta bak dugnaden er dei nye fjesa i Brandsøyåsen

Dei jobbar gratis og dei jobbar mykje. Og dei er faktisk årsaken til at Brandsøyåsen har blitt tilgjengeleg for langt fleire brukargrupper.