Brandsøy skule: Så snart Magnus og Jim Tore har gjort seg ferdige, flyttar Johan inn

SKULE: Skulen i Brandsøy nærmar seg ferdigstilling, med over 1200 flett nye kvadratmeter til elevar og lærarar.