Born, fysisk fostring og koronatiltak: «Mykje går ut over barn og unge, medan vaksne lever livet normalt»

Av

Barnehage og skule er godt i gang igjen, noko vi alle er glade for.