Nå kan du trygt leie ut

Regjeringens nye husleiegaranti anbefales av Huseiernes Landsforbund.

Regjeringen har kommet med en husleiegaranti som Huseiernes Landsforbund kan anbefale.

Regjeringen har kommet med en husleiegaranti som Huseiernes Landsforbund kan anbefale. (Foto: )

DEL

BERRE 49 kr for alt på nett i 1 mnd.

– Vi har arbeidet for en skikkelig garanti i mer enn tjue år, og endeling har regjeringen kommet opp med en husleiegaranti som vi trygt kan anbefale, sier generalsekretær Peter Batta til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Lunken interesse

I alle år har de kommunale husleiegarantiene som vanskeligstilte på boligmarkedet utstyres med av NAV, vært av dårlig kvalitet, ifølge Batta.

– Vi har gjentatte ganger tatt dette opp med forskjellige kommunalministre, men interessen for å gjøre noe med problemet har heller vært lunken. Utleiere som har hatt muligheten til å leie ut til leiere som kunne stille med depositum på sperret konto, eller en husleiegaranti av skikkelig kvalitet, har gjort lurt i å velge disse, sier Batta.

Dekket ikke krav

Problemet med de kommunale garantiene har vært at de ofte ikke har vært gyldige i hele leieperioden, eller at de bare har dekket husleie og ikke skader på det leide husrommet, mener Huseiernes Landsforbund.

– Aller verst har vært at utleiere ikke har kunnet få dekket sitt krav uten først å ha forsøkt å inndrive pengene fra leieren. De har altså ikke vært såkalte selvskyldnergarantier, påpeker han.

– Regjeringen har omsider rettet opp i dette, og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har nå presentert et nytt standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres interesser på en skikkelig måte, legger Batta til.

Opp til kommunene

PeterBatta er generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

PeterBatta er generalsekretær i Huseiernes Landsforbund. (Foto: )

– Dokumentet om kommunal garanti, som kommunalministeren nå har presentert, kan vi med hånden på hjertet anbefale utleiere å bruke, sier generalsekretæren.

Han håper kommunene er seg sitt ansvar bevist og bruker standarden aktivt i arbeidet med å sikre boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

– Når det nå er er opp til hver kommune å velge å bruke den nye ordningen, må utleierne som tilbyr ledig husrom til NAV eller en kommune, forsikre seg om at det er den nye garantiordningen som blir benyttet i tilknytning til leiekontrakten.

– Skeptiske

Den kommunale garantien gjennom Nav er upopulær ettersom formuleringene i garantien både har vært ulike og uklare. Utleiere har ikke følt seg trygge på hva garantien gjelder for og for hvor lenge.

– Mange er skeptiske til å leie ut. Vi håper kommunene vil tilby den nye garantien og dermed bidra til at flere får et godt sted å bo, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. (ANB)

Artikkeltags