(Siste)

I dag selges norske boliger uten krav til informasjon om boligens tekniske tilstand.

Det forandrer seg fra neste år. Dermed kan mange boligkjøperne slippe unna ubehagelige overraskelser og ergrelser.

Fukt og råte

– Mellom 20 og 25 prosent av boligkjøperne oppdager feil eller mangler etter at de overtar boligen. I mange tilfeller er det snakk om skjulte fuktskader som gir råte og sopp, sier biolog Kolbjørn Mohn Jenssen.

Han er og daglig leder i Mycoteam som blant annet jobber med fukt-sjekking av boliger.

Mohn Jenssen viser til at mange boligkjøp ender i konflikt, men at skadene og manglene også dreier seg om mer enn kroner og øre:

– For boligkjøperne føles det som å havne i en felle. Fukt og sopp kan gi helseplager. Kjøperne har ofte lånt maksimalt for å finansiere kjøpet og har ikke råd til å utbedre. De kan heller ikke selge fordi boligen har gått ned i verdi på grunn av at skaden er oppdaget.

Lavere pris

Fra og med neste år kan boligkjøperne få mer informasjon om boligens tilstand.

Da innfører Eiendomsmeglerforetakenes Forening nye regler for sine 670 medlemsbedrifter. Meglerne kommer til å anbefale alle boligkjøpere om å bruke en boligsalgsrapport som beskriver boligens tekniske stand.

– Med en slik rapport i hånden får boligkjøperne et bedre beslutningsgrunnlag. Får de vite at badet er råttent bak flisene, kan de gi lavere bud og sette av penger til nødvendige utbedringer. Dette vil nok redusere antall konflikter etter boligkjøp, sier Mohn Jenssen.

Til gjengjeld må mange boligselgere belage seg på å få litt mindre for huset sitt.

Dersom tilstandsrapporten for eksempel viser at badet trenger rask utbedring, vil boligen få lavere verdi. Dermed er det mulig for potensielle kjøpere å legge inn lavere bud på eiendommen.

– Godt nytt

Dette er godt nytt for dem som kjøper, mener Mohn Jenssen.

– Dersom prisen blir lavere, får kjøper en pris som i større grad stemmer overens med kvaliteten på boligen, sier han.

Den nye boligsalgsrapporten er tuftet på en ny standard, NS 3600, som bygge- og boligbransjen har utviklet. Den innholder 160 punkter takstmennene må undersøke.

– For å beskrive en komponent eller bygningsdel, brukes det fire tilstandsgrader (TG). TG0 betyr at det ikke er avvik, mens TG3 betyr stort avvik. Får et bad karakteren TG3, betyr det at det er fare for liv og helse, sier Mohn Jenssen, men han understreker samtidig at det er viktig å forstå hva tilstandsgradene egentlig betyr:

– For eksempel kan tilstandsgraden på badet aldri bli høyere enn den dårligste komponenten. Finner takstmannen ødelagt innredning, vil ikke bare denne delen få TG3, men hele badet, selv om det ellers oppfyller alle krav, sier han.

– Litt svertesopp i en flisfuge vil vi alltid finne, men badet bedømmes da til TG2. Det vil kunne skremme mange boligkjøpere. Det kan også oppfattes som at man roper «ulv, ulv», og rapporten kan miste sin seriøsitet. (ANB)