(Siste)

Sintef Byggforsk har kartlagt feil og mangler på rundt hundre hus bygget på 1980-tallet, og samtidig sett på hvilke utbedringstiltak eierne har prioritert.

Funnene viser at mindre enn én av ti huseiere bruker pengene på nødvendig utbedring. I stedet koster de på seg mer praktiske løsninger og estetisk oppgradering.

De fleste skadene i undersøkelsen var i bad og vaskerom, og skadene var mest omfattende på de badene som var renovert.

Over halvparten av boligeierne i undersøkelsen hadde pusset opp minst ett bad, men det var ikke alltid gjort etter boka.

– I flere tilfeller ble nye fliser lagt rett oppå gammelt gulv, uten at det ble lagt membran eller skiftet sluk. Slike «gjør-det-selv-løsninger» forbedrer ikke husets tekniske tilstand og lønner seg ikke på sikt, sier forskningsleder Birgit Risholt ved Sintef Byggforsk (bildet).

Forskjellen mellom antall skader og antall utbedringstiltak på kjellere og grunnmur, er det mest oppsiktsvekkende funnet i undersøkelsen. Færre enn én av ti hadde utbedret påviste skader i kjelleren.

– Manglende fuktsikring og drenering er årsak til fukt i vegger og gulv mot grunnen. Er kjelleren innredet, kan det ta lang tid å oppdage skadene, og utbedringen kan bli svært kostbar, advarer Risholt.

Undersøkelsen viser ingen sammenheng mellom hvor mye som er investert i oppgradering og hvor mange feil og skader som er registrert.

Selv i hus som har påviste skader på konstruksjonen, velger mange å bruke pengene på nye overflater.

Det er like sannsynlig at et hus som fremstår som moderne og oppusset har feil og mangler, som at huset som ikke har blitt pusset opp i det hele tatt, har skader.

Huskjøpere uten byggfaglig kompetanse er helt avhengig av en takstrapport når de skal vurdere tilstanden til huset.

Men vær obs, det viser seg nemlig at rapportene er mangelfulle og av svært varierende kvalitet. Ifølge Sintef vurderer takstmenn samme type skader ulikt, og takstrapportene fokuserer ofte på innvendige overflater som kjøperen uansett er i stand til å vurdere selv.

Sintef Byggforsk anbefaler boligkjøpere å kreve tilstandsrapport – en verditakst sier for lite om boligens tekniske tilstand.

Boligselgere har plikt til å informere om feil og mangler, men som kjøper har du også en egen undersøkelsesplikt. Ikke alle har mulighet til å ta med fagfolk på visning.

– Vi anbefaler derfor at kjøpere undersøker boligen grundig selv, og leser salgsdokumentasjonen nøye, sier Risholt. (ANB)