(Siste)

[Østlands-Posten] Nå krever de nye eierne til sammen fire millioner kroner av selgeren, slik at de kan få utbedret skadene i begge leiligheter.

«Lys og tiltalende bolig med spennende løsninger og tipp topp tilstand på alle punkter», lovet boligsalgsrapporten.

Løsningene ble i overkant spennende for de nyinnflyttede, men «tipp topp tilstand» var en klar overdrivelse – for å si det forsiktig.

Boligmareritt

I oktober i fjor kjøpte Anette Bull og familien hoveddelen av en ni år gammel tomannsbolig i Tjølling i Larvik kommune. Sammen med mannen og to barn flyttet hun fra Sandefjord og inn i sin nye bolig i desember.

– Etter bare én måned kjente jeg meg svimmel. I tillegg begynte vi å kjenne merkelige lukter flere steder i huset. Vi fjernet gulvbelegg og tapet på vegger og fant ganske raskt fukt, mugg og råteskader, forteller Anette Bull om starten på det hun beskriver som et boligmareritt.

Hun engasjerte flere takstmenn og bygningsfolk som har oppdaget en rekke feil og mangler ved huset som er oppført i 2004.

Hovedproblemet mener de er dreneringsfeil som skaper vanninntrenging i kjeller.

Det mangler lufting i taket og drenering i krypkjeller. Gulvene er skjeve.

I tillegg er ikke verandaene sikret, og seksjonene har ikke tilfredsstillende brann- og lydskille. Det er også oppdaget råte under fliser i gang og mugg bak tapet på soverom.

Dårlig inneklima

Vanninntrengingen har ført til at muggsopp i kjelleren har spredd seg til resten av boligen. Ifølge en rapport fra innemiljøfirmaet Anticimex er det klare utslag på fukt- og muggskader i boligen. Tilstanden er så ille at det har blitt et helseskadelig inneklima.

Familien Bull har luftrensere stående på kontinuerlig over hele huset, og må til enhver tid sikre at boligen har god ventilasjon, blant annet ved å ha vinduer på vidt gap.

– Det begynner å bli kaldt ute, og snart kommer vinteren. Da vet jeg ikke hva vi skal gjøre. Det er fryktelig slitsomt. Jeg har så vondt av jentene mine. De begynner å klage på at de fryser, forteller Anette Bull.

Måtte flytte ut

Hun kontaktet Aase Farmen, som eier sokkeletasjen i bygningen. Der skulle situasjonen vise seg å være enda verre. Fuktskadene har gjort det umulig for henne å bo der.

– Jeg ble så syk at jeg ikke fikk puste i mitt eget hjem. Derfor flyttet jeg ut, sier Aase Farmen, som siden mai har måttet leie ulike steder.

– Det er en stor påkjenning. Jeg gledet meg sånn til å flytte inn i egen leilighet. Så har det blitt det rene mareritt, sier hun.

Like før jul i fjor gikk naboene sammen om å klage, og har rettet et økonomisk krav til selgers forsikringsselskap, Protector Forsikring.

– Det er en tidkrevende og tung prosess som jeg ikke unner noen. Det eneste vi ønsker er at vi får den standarden som har blitt presentert i salgsprospektets boligsalgsrapport og selgers egenerklæringsskjema. Men vi opplever at Protector bevisst trenerer saken i det lengste og hele veien imøtekommer oss på en lite verdig og profesjonell måte, sier Anette Bull.

Advokaten deres, Geir Knutsen i KCO Advokater, har jobbet mye med tilsvarende saker.

– Mine klienter er helt klart ført bak lyset, og har krav på et hus uten feil og mangler. Prisavslaget skal stå til det det koster å få rettet feil og mangler, sier han.

I stevningen til Larvik tingrett krever han på vegne av Bull og Farmen et prisavslag og erstatning på fire millioner kroner. Ifølge loven skal det ta maks seks måneder etter stevning, før saken skal opp i retten.

Broren var takstmann

Byggmesteren som har satt opp og solgt huset, har brukt en tilstandsrapport som er laget av hans egen bror.

Boligsalgsrapporten for begge eiendommene er signert av en takstmann som er broren til mannen som både har satt opp og solgt boligen.

ØP har vært i kontakt med takstmannen som har foretatt den byggtekniske gjennomgangen av boligen.

Han bekrefter at han lagde en rapport for broren i 2010, men hevder at han ikke var kjent med at den samme rapporten skulle benyttes til et salg i 2013.

– Rapporten er brukt mot min viten og vilje, og jeg kan ikke ta ansvar for det. Hvorfor den er brukt kan jeg ikke svare på, for det vet jeg ikke, sier takstmannen.

– Er det greit å lage rapporter for nær familie?

– Jeg gjorde det denne ene gangen i 2010, og jeg trakk den tilbake med en gang. Jeg har verken før eller siden laget en rapport på vegne av familie og venner, hevder han.

ØP har gjort gjentatte forsøk på å få tak i byggmesteren, men har ikke lyktes med det.

–Tragisk

Takstmannen, som har utført oppdraget, er medlem i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO).

Fagsjef i NITO, Rune Karlsen, kjenner ikke til denne konkrete saken, men sier følgende på generelt grunnlag:

– Vi har 520 takstingeniører som utfører masse oppdrag hver eneste dag, og vi er avhengig av et godt omdømme. Brudd på etisk regelverk blir tatt alvorlig. En takstmann må selv vurdere sin egen habilitet og integritet før hvert oppdrag, sier han.

– Dersom vi får inn klager på utøvelse av takstoppdrag, vil vi utbe forklaring fra den det berører, og sende saken til et etisk utvalg. Hvis utvalget konkluderer med grove eller gjentatte brudd på vårt etiske regelverk, så kan takstmannen miste medlemskapet. Det skjer fra tid til annen. Vi er ikke interessert i å ha medlemmer hvis de bringer bransjen i vanry, sier Karlsen.

Han synes det er tragisk at så mange saker går i rettssystemet etter kjøp og salg av fast eiendom, men tror at det vil bli en halvering av slike saker fra nyttår.

– Da skal vi implementere en ny boligsalgsrapport på markedet for å unngå mange av disse tvistene som kjøres for rettssystem. Den nye rapporten vil avdekke langt mer, og vi spår en nedgang i antall reklamasjoner i forbindelse med bruktbolig opp mot 50 prosent, sier han.

– Svak og mangelfull

Protector Forsikring mener at boligsalgsrapporten er så svak og mangelfull at takstmannen må holdes ansvarlig.

«Boligsalgsrapporten er generelt svak og inneholder konkrete feil som fører selskapet i ansvar. Det synes som om takstmannen ikke har besiktiget forholdene. Takstmannen burde ha oppdaget skjevheter i gulvene og det stilles spørsmålstegn ved om terrassene i det hele tatt er besiktiget», heter det i tilsvaret fra Protector Forsikring.

«Hadde taksten vært utført forsvarlig, ville ikke mangelansvar gjort seg gjeldende for Protector Forsikring ASA», står det videre.

Forsikringsselskapet ber om at de frifinnes i søksmålet, og varsler gjennom et prosessvarsel at det også kan bli aktuelt å holde byggmester ansvarlig, dersom de blir dømt til å betale.

Det at selger har brukt sin egen bror som takstmann mener forsikringsselskapet ikke betyr noe for kjøpet.

«Det at selger og takstmann er i slekt skal ikke ha noen betydning for kjøper og vurderingen av en eventuell mangel. Selger identifiseres med alle sine medhjelpere i salget av boligen, men vi er enig i at det er uheldig at deres relasjon ikke ble opplyst om», skriver Merete Christensen Bernau, direktør i Eierskifte, i en e-post til ØP.

Avviser trenering

Hun avviser at Protector Forsikring bevisst trenerer saker.

«Vi er klar over at det er viktig å få slike saker avgjort raskt. Vi ønsker ikke å bruke mer tid enn nødvendig. Denne saken kom inn i januar 2014 og mye av dokumentasjonen forelå i mars måned. Det er fremkommet ytterligere en rapport i juni, samt at noen områder ikke er dokumentert ennå. Vi er opptatt av et korrekt oppgjør og kvalitet i oppgjøret vårt. Det at saker tar lang tid er noen ganger nødvendig, men er ikke et gode fra vår side heller», skriver hun.

Protector Forsikring har i tilsvaret varslet at de krever ytterligere dokumentasjon vedrørende inneklima.

«Det har vi foreløpig ikke mottatt, og derfor ikke fått vurdert», skriver Eierskiftedirektøren. (ANB)