Dei som sel bustadar går utrygge tider i møte, medan kjøpar får meir makt.

Artikkelen er over 1 år gammel

FLORØ: Ei lovendring skal gje kjøpar meir makt, men det kan og opne for meir konflikt.