Innstrammingar kan gjere det vanskelegare for unge å få lån

Av

Nær 300 med bustadlån hos Sparebanken Vest ville fått avslag viss Finanstilsynet får viljen sin. Emilie Leirvik (20) frå Svelgen fekk lån i år, men seier at sjølv med dagens reglar var det ikkje lett.