(Siste)

Med slike feil på boligen, kan kostnadene bli store i etterkant av kjøpet.

– Det går ofte svært fort i budrunder, og noen ganger går det for fort. For å unngå å kjøpe katta i sekken, er det viktig å ha et våkent øye og være klar over boligfellene, sier skadeleder Anne Stine Eger Mollestad i DNB Skadeforsikring.

– Stol på magefølelsen, still de riktige spørsmålene og ikke slå til på boligen med mindre du føler deg trygg på at ditt nye hjem ikke har store mangler eller feil, supplerer kollega og eiendomsmegler Kent Victor Syverstad.

I sine jobber som eiendomsmegler og skadeleder, er de to tett på kundene både under kjøpsprosessen og når det oppstår feil med en bolig.

Syverstad mener man bør være ekstra påpasselig ved kjøp av eldre boliger.

– Vi anbefaler at det skal foreligge en tilstandsrapport. Rørsystem, elektrisk anlegg og våtrom har begrenset levetid, og er samtidig svært dyrt å fornye, påpeker han.

– En tilstandsrapport vil også kunne bidra til å avdekke fukt i vegger og gulv, råte, sopp, og inkluderer en ordentlig undersøkelse av loft og kjeller. Det vil likevel alltid være problemer som er svært vanskelig å oppdage før man åpner vegger og etasjeskillere.

Et boligsalg er en stor transaksjon, og det er viktig å sikre seg juridisk både i forhold til boligens tilstand, eventuelle heftelser og for å sikre pengeoppgjøret.

Selv om du nå kan stå for hele boligsalget selv, aksepterer banken bare eiendomsmeglere og advokater når det gjeøder sikkerheten rundt oppgjøret.

Fordelen men en megler er også at hun (eller han) alltid gjennomgår boligen eller eiendommen som skal selges.

– Om det er noe galt med boligen, har du som kjøper krav på å få vite dette, men det er viktig å huske på at det er selger som er meglers viktigste informasjonskilde ved salg av eiendommen, påpeker Syverstad.

– Til syvende og sist er det selger som har det endelige ansvar for at alle opplysningene om boligen kommer fram i lyset.

En megler kan ikke vite alt om boligen, derfor må du selv stille de rette spørsmålene når du er på visning.

Om megler eller visningsassistent ikke kan gi deg svarene du trenger på stedet, kan megleren videreformidle spørsmålene til selger.

– Du vil stå mye sterkere dersom det skulle oppstå en tvist, hvis du kan dokumentere at du for eksempel har spurt om boligen tidligere har hatt vannskader eller om det er utført elektrisk arbeid som ikke er gjort av elektriker, og det viser seg ikke å stemme, sier Eger Mollestad, som stadig opplever at boligkjøpere ikke har gjort en grundig nok jobb i forkant av kjøpet.

Det kan bli både kostbart og skape store problemer.

De færreste som kjøper bolig i dag, har lagt inn en stor tilleggsbuffer til uforutsette utgifter.

Om det oppstår en vannskade, lekkasje fra taket eller man oppdager at det elektriske anlegget må byttes, havner man fort i økonomiske problemer.

– Har boligen eller leiligheten en tilstandsrapport, kan du føle deg langt tryggere enn om det bare foreligger en takst. Men husk at straks en bolig er ferdigbygget, begynner «forfallet», sier Eger Mollestand.

De forskjellige delene av boligen har forskjellig – men alltid begrenset – levetid. Dette kan variere alt fra 10 til 50 år for de forskjellige bygningsdelene.

Bade- og våtrom skaper erfaringsmessig flest problemer. Etter 20 år må man anta at badet er modent for fornyelse. Ser man på en bolig fra 70-tallet, hvor det ikke er foretatt vesentlige oppgraderinger, må man nesten regne med at «alt» må tas i løpet av årene som kommer.

– Ofte er det slik at et problem med en bolig sjelden kommer alene. Har leiligheten hatt vannskader tidligere, kan det skyldes konstruksjonsmessig svakhetrt med tak, underdimensjonert kloakksystem eller at boligen ligger utsatt til for flom, sier sier Eger Moldestad.

Hun påpeker at risikoen da er stor for at skaden gjentar seg. Det samme kan også gjelde skadedyrangrep eller problemer med råteskader. Dette er problemer som er kostbare og kan være vanskelig å bli kvitt, .

– Jeg tør påstå at nordmenn er bedre til å sjekke skadehistorikk og tilstand på en bruktbil enn på en bolig. Det er en tankevekker når vi vet at boligkjøp for de aller fleste er det som påvirker økonomien mest, sier skadelederen. (ANB)